[:en]

Project goal

PROJECT GOAL: SUSTAINABLE USAGE OF ENERGY IN THE CROSS-BORDER REGION

The primary goal of this project is to enhance CBC cooperation in sustainable energy by promoting appropriate CBC connections and share knowledge in order to foster sustainable and value-added exploitation of region’s natural resources.

Contributing to the EU 20-20-20 goals

20% increase in energy efficiency, 20% reduction of CO2 emissions, and 20% renewables by 2020.

[:hr]

Cilj projekta

CILJ PROJEKTA: ODRŽIVO KORIŠTENJE ENERGIJE U PREGRANIČNOJ REGIJI

Primarni cilj ovog projekta je unaprijediti prekograničnu suradnju u održivom korištenju energije promicanjem prikladnih prekograničnih veza i razmjenom znanja kako bi se potaknulo održivo korištenje prirodnih resursa u regiji.

Doprinos ciljevima EU 20-20-20

20% povećanje energetske učinkovitosti, 20% smanjenje emisije CO2, 20% obnovljivih izvora do 2020.

[:hu]

Projekt cél

PROJEKT CÉLOK: MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNÁLATA A HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A projekt elsődleges célja a fenntartható energiával kapcsolatos CBC együttműködés előmozdítása a megfelelő CBC kapcsolatok kiépítése, a tudás megosztásával a régió természeti erőforrásainak fenntartható és hozzáadott értékű kiaknázásának elősegítése érdekében.

Hozzájárul az EU 20-20-20 célkitűzéseihez

Az energiahatékonyság 20% -os növekedése, a CO2-kibocsátás 20% -os csökkentése és 20% -os megújuló energiaforrások 2020-ig.

[:]