[:en]

Project activities

Development of strategic and technical documents needed in cross-border area and local levels in order to implement various activities that will promote sustainable use of energy.

Conference and workshops: educational and dissemination activitieswith the goal of fostering sustainable use of energyin the entire CBC region.

Sustainable energy days: dissemination and public awareness activities that will promote sustainable use of energy to experts, local governments, academic institutions but also to general public in entire CBC region.

Transfer of the best practices from the old EU member will enable project partners to learn about existing best practices in EU and implement it in CBC region.

[:hr]

Projektne aktivnosti

Izrada strateških i tehničkih dokumenata potrebnih u prekograničnom području i lokalnoj razini kako bi se provele različite aktivnosti koje će poticati održivo korištenje energije.

Konferencije i radionice: obrazovne aktivnosti s ciljem poticanja održivog korištenja energije u cijeloj prekograničnoj regiji.

Dani održive energije: aktivnosti podizanja svijesti za održivo korištenje energije usmjereno stručnjacima, lokalnim vlastima, znantvenim institucijama, ali i široj javnosti.

Prijenos najboljih praksi EU omogućit će projektnim partnerima učenje i provedbu najboljih praksi u prekograničnoj regiji.

[:hu]

Projekt tevékenységek

Stratégiai és technikai dokumentumok kidolgozása: a határokon átnyúló területeken és helyi szinteken is szükséges az energia fenntartható használatát előmozdító különböző fejlesztési javaslatok és módszertanok kidolgozása, az energetikai projektek hatékonyabbá tétele érdekében.

Konferencia és workshopok szervezése az energia fenntartható használatának előmozdítása érdekében a CBC régióban.

Fenntartható energia napok szervezése: tudatosság erősítése érdekében a fenntartható energiahasználat témakörében szakértők, önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, valamint a lakosság számára tájékoztató rendezvények szervezése.

Legjobb gyakorlatok megosztása: EU-tagország legjobb gyakorlatainak átadása lehetővé teszi a projektpartnerek számára, hogy megismerjék a meglévő bevált gyakorlatokat az EU-ban.

[:]