[:en]
PROJECT SUECH: STEP TOWARDS FUTURE SUSTAINABLE ENERGY USAGE PROJECTS

SUECH partners will develop several documents that will serve as a basis for future development of sustainable energy usage projects in cross-border area:

The guidelines for development of sustainable energy usage activities will serve as strategic base for all interested organization that want to develop such projects in CBC region;

Study of potential of development of RES projects in Osijek will be used in developing RES projects for both potential investors or EU financing;

Technical documentation for energy efficient construction of buildings under City’s ownership. This documentation will be used to nominate projects for actual construction funded by EU funds;

Technical documentation for development of solar photovoltaic plant on campus of university of Osijek will be used for both development project for actual construction with interested investors or it can be used for applying the construction of this project for EU funding.

About project

[:hr]
PROJEKT SUECH: KORAK PREMA BUDUĆIM PROJEKTIMA ODRŽIVOG KORIŠTENJA ENERGIJE

Projektni partneri će razviti nekoliko dokumenata koji će služiti kao osnova za budući razvoj projekata održivog korištenja energije u prekograničnom području:

Smjernice za razvoj aktivnosti održivog korištenja energije će služiti kao strateška baza za sve zainteresirane organizacije koje žele razviti takve projekte u prekograničnoj regiji

Studija potencijala razvoja projekata obnovljivih izvora energije u Osijeku koristit će se u razvoju projekta obnovljivih izvora energije za potencijalne investitote i EU financiranje;

Tehnička dokumentacija za izgradnju energetski učinkovitih zgrada u vlasništvu grada će se koristiti za apliciranje projekata za izgradnju financiranu iz EU fondova;

Tehnička dokumentacija za razvoj solarnog fotonaponskog postrojenja u kampusu Sveučilišta u Osijeku će se upotrijebiti za gradnju za zainteresiranog investitora ili će aplicirati za izgradnju EU financiranjem.

O projektu

[:hu]
SUECH PROJEKT: LÉPÉSEK A JÖVŐ ENERGETIKAI PROJEKTJEINEK BEVEZETÉSÉHEZ

SUECH projekt partnerei több olyan dokumentumot is kidolgoznak, amelyek alapját képezhetik a jövőbeli fenntartható energetikai projekteknek a határmenti területeken:

Közös irányelvek kidolgozása, amely stratégiai alapul szolgálhat minden olyan intézmény számára, akik energetikai projekteket kívánnak indítani a CBC régióban;

Összefoglaló tanulmány készül Eszék Város számára előkészítés előtt potenciális projektek azonosításához, mind befektetői, mind pedig EU-s források bevonásával;

Technikai dokumentáció készítése a városok fenntartása alatt álló épületek energiahatékonyságának vizsgálatához, amelyet a jövőben konkrét beruházási projektek indításához kívánunk használni;

Technikai dokumentáció készül az Eszéki Egyetem Kampuszán lévő szolár fotovoltaikus üzem létesítéséhez, amelyet befektetők kereséséhez, illetve beruházási jellegű, EU-s forrásokból finanszírozott projektek indításához kívánunk használni.

A projektről

[:]