[:en]Study tour[:hr]Studijsko putovanje[:hu]Tanulmányi út[:]

[:en]

The purpose of the study tour was the transfer of good practices (knowledge and skills) from the older EU members and the cross-border area of Croatia and Hungary.

We visited several areas of Austria and Germany. In Austria, Güssing we visited the European Renewable Energy Center, which takes care of renewable energy projects and makes the area around Güssing more energetically independent. We visited several biogas plants and wood waste plants and several small thermal systems (CTS) connected to these plants. In Germany, Solarcomplex, the largest regional energy and heat producer in the region around Bodensee, an energy-independent village, has been selected as an example of good practice. In Freiburg, a low-energy and passive solar cell Vauban was seen as an example of good practice. On returning to Austria, we saw the “smart city” resort Seestadt Aspern in Vienna. Examples of good practices observed during a study trip will be used by project partners to plan and develop new project ideas with the aim of reducing energy consumption, increasing share of renewable energy sources and introducing smart solutions.

DOWNLOAD

[:hr]

Svrha studijskog putovanja bila je prijenos dobrih praksi (znanja i vještina) od starijih članica EU i prekograničnog područja Hrvatske i Mađarske.

Posjetili smo nekoliko područja Austrije i Njemačke. U Austriji u Güssingu posjećen je European Renewable Energy Center koji vodi brigu o projektima s područja obnovljivih izvora energije te čini šire područje oko Güssinga energetski neovisnim. Obišli smo nekoliko bioplinskih postrojenja i postrojenja na sječku te nekoliko malih toplinskih sustava (CTS) spojenih na navedena postrojenja. U Njemačkoj kao primjer dobre prakse odabran je Solarcomplex, najveći regionalni proizvođač energije i topline u regiji oko Bodenseea, energetski neovisnog sela. U Freiburgu se kao primjer dobre prakse obišlo niskoenergetsko i pasivno solarno naselje Vauban. U povratku u Austriji razgledali smo „smart city“ naselje Seestadt Aspern u Beču. Primjeri dobre prakse obiđeni tijekom studijskog putovanja koristit će projektnim partnerima u planiranju i razvoju novih projektnih ideja s ciljem smanjenja potrošnje energije, povećanja udjela obnovljivih izvora energije te uvođenja pametnih rješenja.

PREUZIMANJE

[:hu]

A tanulmányút célja a jó gyakorlatok (ismeretek és készségek) átadása a régebbi uniós tagországokból valamint Horvátország és Magyarország határokon átnyúló területéről. Ausztriában és Németországban több területet is meglátogattunk.

Ausztriában, Güssingben meglátogattuk az Európai Megújuló Energia Központot, amely a megújuló energia projektekről gondoskodik, és energetikilag függetleníti Güssing környékét. Több biogáz üzemet és fahulladék-telepet és több kisebb termikus rendszert (CTS) tekintettünk meg. Németországban a Solarcomplex, a Bodensee környékén található a régió legnagyobb energia- és hőtermelője, ami egy energiafüggetlen falut lát el, így a „bevált gyakorlat” példájaként került kiválasztásra, azonban Freiburg-ban a Vauban alacsony energiaigényű és passzív napelemeket is jó gyakorlati példaként értékeltük.

Ausztriába visszatérve láttuk az „intelligens város” üdülőhelyet, a Seestet Aspernet-et Bécsben. A tanulmányi út során megfigyelt helyes gyakorlatok példáit új projektötletek kidolgozására használjuk fel, az energiafogyasztás csökkentése, a megújuló energiaforrások részarányának növelése és az intelligens megoldások bevezetése céljából.

LETÖLTÉS

[:]