Projekt cél

PROJEKT CÉLOK: MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNÁLATA A HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A projekt elsődleges célja a fenntartható energiával kapcsolatos CBC együttműködés előmozdítása a megfelelő CBC kapcsolatok kiépítése, a tudás megosztásával a régió természeti erőforrásainak fenntartható és hozzáadott értékű kiaknázásának elősegítése érdekében.

Hozzájárul az EU 20-20-20 célkitűzéseihez

Az energiahatékonyság 20% -os növekedése, a CO2-kibocsátás 20% -os csökkentése és 20% -os megújuló energiaforrások 2020-ig.